Somacrease

Somacrease
Somacrease

Somacrease Series เป็นพอลิแซ็กคาไรด์เข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมความหยุ่นหนืดได้ตามอุณหภูมิ


คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นพอลิแซ็กคาไรด์เข้มข้นที่สามารถควบคุมความหยุ่นหนืดได้จากอุณหภูมิ (เทคโนโลยีเฉพาะ)
  2. วัตถุดิบใช้พอลิแช็กคาไรด์ที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด โดยไม่มีการดัดแปลงทางทางเคมีใดๆทั้งสิ้น
  3. มีสินค้าแต่ละ Grade เหมาะสาหรับ อาหาร เครื่องสาอางค์ และงานก่อสร้าง (Japanese Standards of Quasi-drug Ingredient※1 (ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม)
    ※1. ตาม Japanese Standards of Quasi-drug Ingredient 2006(JSQI2006)

คุณสมบัติของแต่ละ Series

ชนิดความหยุ่นหนึด (ชนิดไวต่ออุณหภูมิ)

ชื่อ Series อุณหภูมิควบคุมความหยุ่นหนืด การกักเก็บน้า การทนความร้อน
(ทนทานได้ 121°C, 30 นาที)
020 Series ประมาณ 20°C Good Good
030 Series ประมาณ 30°C Good Good
050 Series ประมาณ 50°C NG Good(*1)

※1. การเปรียบเทียบกับการทนความร้อนปกติ (มากกว่า85°C 60 นาที) สามารถรักษาความหยุ่นหนืดได้มากกว่า 70%


ชนิดความหนืดสูง (ชนิดไม่ไวต่ออุณหภูมิ)

คุณสมบัติ N,S Series

  1. ความหนืดสูง
  2. สามารถรักษาความหนืดสูงในระดับกว้างของ pH


ตัวอย่างการใช้ผลิตภัณฑ์

Grade ตัวอย่างการใช้
อาหาร พุดดิ้ง, เยลลี่, ไอศครีม, ฟิลลิ่ง, อาหารแช่แข็ง บะหมี่ เครื่องดื่ม ซุป
เครื่องสาอางค์
Japanese Standards of Quasi-drug Ingredient※1
(ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม)
Skincare Haircare และ สินค้า Toiletry
งานก่อสร้าง คอนกรีต、ของเหลวจากการขุดเจาะ

※1. ตาม Japanese Standards of Quasi-drug Ingredient 2006(JSQI2006)


ตัวอย่างการใช้งาน

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884